جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • رزومه علمی و اجرایی دکتر محمد تقی امیری خراسانی

   رزومه علمی و اجرایی دکتر محمد تقی امیری خراسانی

   رزومه علمی و اجرایی دکتر محمد تقی امیری خراسانی

   رزومه علمی و اجرایی دکتر محمد تقی امیری خراسانی

   به نام خداوند بخشنده مهربان

   رزومه علمی و اجرایی

   نام ونام خانوادگی: محمد تقی امیری خراسانی

   نام پدر: احمد

   محل تولد: رفسنجان

   تاریخ تولد: 1361/6/11

   شماره تماس: 03432818509

   آدرس الکترونیکی:

   amirikhorasani@uk.ac.ir amirikhorasani@gmail.com

   تسلط به زبانهای خارجی: 1. انگلیسی 2. روسی

   عضو هیأت علمی

   دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 1931 تا کنون(

   مدارک تحصیلی

   دکتری علوم ورزشی )بیومکانیک تمرینی(؛ دانشگاه مالایای مالزی ) 2111 (؛ )شاگرد اول(

   کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 1931 (؛ )شاگرد اول(

   کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 1931 (؛ )شاگرد اول(

   )1933( دیپلم ریاضی فیزیک؛ دبیرستان شهداء 11

   مدارک ورزشی

   .1 ) دوره دانش افزایی مربیان فوتبال از فدراسیون فوتبال؛ ) 1639

   .2 ) دوره مدرسی گرم کردن 11 + فوتبال ) 1632

   .6 دوره دانش افزایی A ) از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ ) 1633

   .9 ) مدرک برنامه ریزی، آماده سازی و ارزیابی جلسات مربیگری از فدراسیون فوتبال انگلستان؛ ) 1611

   .5 مدرک مربیگری فوتبال A ) از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ ) 1611

   .6 مدرک مربیگری فوتبال B ) از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ ) 1616

   .7 مدرک مربیگری فوتبال C ) از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ ) 1619

   .1 مدرک مربیگری فوتبال D ) از فدراسیون فوتبال ایران؛ ) 1612

   .9 ) مدرک مربیگری شنا درجه 6 از فدراسیون شنا ایران؛ ) 1612

   سوابق کاری

   .1 عضو شورای آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ) 35 تا کنون(

   .2 ) سرپرست تیم تنیس روی میز دانشگاه شهید باهنر کرمان، المپیاد ورزشی دانشگاهی، دانشگاه فردوسیمشهد )تابستان 35

   .6 مسئول ورزش فوق برنامه اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان )بهمن 39 تا کنون(

   .9 مسئول آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان )پاییز 39 تا کنون(

   .5 ) معاون فنی ورزشی باشگاه صنعت مس کرمان )دی 36 تا تیر 39

   .6 عضو کمیته راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ) 36 تا کنون(

   .7 ) سرپرست تیم تنیس روی میز دانشگاه شهید باهنر کرمان، المپیاد ورزشی دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی )تابستان 36

   2

   .8 ) عضو کمیته فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 36

   .9 نایب رییس هیأت مدیره کانون مربیان فوتبال استان کرمان ) 32 تا کنون(

   .01 ) مدیر روابط بین الملل مسابقات مقدماتی جوانان آسیا، ایران، کرمان )پاییز 32

   .00 ) عضو کمیته فنی مسابقات مقدماتی جوانان آسیا، ایران، کرمان )پاییز 32

   .01 مسئول کمیته فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .01 - ) کارشناس و مفسر فوتبال در شبکه تلویزیونی استان کرمان ) 31 33

   .19 )33 مسئول کمیته آموزش و تحقیقات باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 13

   .01 )33 مدیر روابط بین الملل باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 13

   .16 )33 دستیار فنی آقای فلمینگ سریتسلف، مدیر فنی تیم های پایه باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 13

   .07 )33 عضو کمیته فنی باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 13

   .11 سرمربی تیم فوتبال UM Sport FC مالزی در MUSUM Uni League و KL League )2333(

   .13 ) نماینده امور روابط بین الملل باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس کرمان ) 17

   .23 ) مشاور بیومکانیک؛ تیم رباتیک کرمان ربات )مسابقات ایران، آمریکا و چین؛ 15 تا 11

   .21 - ) کارشناس فوتبال؛ خبرگزاری ایسنا کویر ) 15 16

   .22 ) مسئول گروه نهضت داوطلبین؛ هشتمین المپیاد دانشجویی کشور، کرمان ) 15

   .26 ) کارشناس ورزشی؛ برنامه رادیویی کرمان سلام ) 15

   .29 ) مشاور علمی باشگاه فوتبال ذغالسنگ کرمان ) 16

   .25 ) سرمربی تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان ) بهمن 19 تا تیر 16

   .26 ) سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان پاس مرصاد کرمان ) 19

   .27 ) دبیر هیأت پینگ پنگ استان کرمان )خرداد 19 تا شهریور 19

   .21 ) سرمربی تیم فوتبال مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کیف، اوکراین ) 12

   .23 - ) بازیکن تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 73 19

   .63 - ) بازیکن تیم فوتبال صنعت مس کرمان ) 71 12

   سوابق آموزشی

   .1 مدرس بیومکانیک توصیفی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .2 مدرس آزمایشگاه بیومکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .6 مدرس متون تخصصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .9 مدرس روش تحقیق، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .5 مدرس فوتبال تخصصی 1 و 2، دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 33 تا کنون(

   .6 مدرس تربیت بدنی عمومی 1 و 2؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 13 تا کنون(

   .7 ) مدرس تخصصی کانون مربیان فوتبال ایران، همایش کیش )تیر 13

   .1 ) مدرس تخصصی هیأت فوتبال استان کرمان، دوره دانش افزایی مربیان مدارس فوتبال )تیر 13

   .9 - ) مدرس تخصصی باشگاه صنعت مس کرمان ) 13 33

   .13 - ) معلم تربیت بدنی؛ دبستان غیرانتفاعی شهید مهدوی )سال تحصیلی 12 16

   .11 - - ) مدرس فوتبال تخصصی 1 و 2؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان )سال تحصیلی 19 15 و 15 16

   .12 - - ) مدرس فوتبال تخصصی 1؛ دانشکده شهید چمران کرمان )سال تحصیلی 19 15 و 15 16

   .16 - - ) مدرس آمادگی جسمانی؛ دانشکده شهید چمران کرمان )سال تحصیلی 19 15 و 15 16

   3

   .19 - - ) مدرس درس تمرینات با وزنه؛ دانشکده شهید چمران کرمان )سال تحصیلی 19 15 و 15 16

   کارگاه های علمی و تخصصی شرکت کرده

   .1 ) ضوابط و مقررات دانشگاهی )دکتر تراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1632

   .2 ) آموزش و ارزیابی درس تربیت بدنی ) 1( در دانشگاهها )دکتر مفلحی و آقای روحالهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1632

   .6 ) روش تدریس )دکتر علوی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1631

   .9 ) حمایت های مالی در ورزش )دکتر شریفیان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1633

   .5 مدیریت اماکن ورزشی و بازاریابی ورزشی در کشورهای ایتالیا و فرانسه )دکتر قهرمان تبریزی و دکتر شریفیان، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

   )1633

   .6 ) آسم ورزشی )دکتر معرفتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1633

   .7 ) الکترومیوگرافی )دکتر بحرپیما، دانشگاه تهران، تهران، 1633

   .1 ) دوپینگ در فوتبال )دکتر هاشمیان، فدراسیون فوتبال، کرمان، 1633

   .3 ) آکادمی فوتبال )آقای روته مولر، آکادمی ملی فوتبال، تهران، 1611

   .13 ) فیزیولوژی فوتبال )دکتر رجبی، آکادمی ملی فوتبال، تهران، 1611

   .11 ) تجزیه و تحلیل حرکتی )پرفسور کوان، مرکز ورزشی، دانشگاه مالایا، مالزی، 1611

   .12 ) بیومکانیک عضله )پروفسور هرزوگ، بخش مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا، مالزی، 1611

   .16 ) گرم کردن در فوتبال )پروفسور گرکسون، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1615

   .19 ) نهضت داوطلبین )دکتر حمیدی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1615

   کارگاه های علمی و تخصصی به عنوان مدرس

   .1 آشنایی مقدماتی با نحوه نوشتار و ارسال مقالات ISI 1639 ،

   .2 1639 ، گرم کردن فیفا + 11

   .6 سیستم تجزیه و تحلیل حرکت با موشن آنالایزور، 1639

   .9 بیومکانیک فوتبال، هیأت فوتبال شهرستان رفسنجان، 1636

   .5 بیومکانیک کاربردی در دیگر گرایشات علوم ورزشی، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، 1631

   .6 بیومکانیک توصیفی مهارتهای ورزشی، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، 1631

   .7 آشنایی مقدماتی با نگارش مقالات ISI ، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، 1631

   .1 آکادمی فوتبال در باشگاه های حرفه ای اروپا، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، 1631

   .3 ارزیابی مهارتهای فوتبال و شناسایی خطاهای مهارتی، هیأت فوتبال استان کرمان، کرمان، 1613

   .13 استعدادیابی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .11 استعدادیابی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1613

   .12 اصطلاحات تخصصی زبان انگلیسی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .16 اصطلاحات تخصصی زبان انگلیسی در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1613

   .19 فاکتورهای جسمانی و روانی بازیکنان نخبه فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .15 فاکتورهای جسمانی و روانی بازیکنان نخبه فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1613

   .16 آگاهی محیطی و ادراک در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .17 آگاهی محیطی و ادراک در فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1613

   .11 گرایشات فوتبال حرفه ای امروزه، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .13 گرایشات فوتبال حرفه ای امروزه، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، رفسنجان، 1613

   4

   .23 آنالیز مسابقات فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، کرمان، 1613

   .21 اصول تمرین در فوتبال، کانون مربیان فوتبال ایران، کیش، 1613

   .1 جوایز و افتخارات علمی

   .2 ) نویسنده برتر در زمینه علوم ورزشی در استان کرمان ) 1635

   .6 ) پژوهشگر برتر دانشگاه در علوم ورزشی ) 1636

   .9 قرار گرفتن بین 13 مقاله برتر از دیدگاه Journal of Sport Medicine and Physical Fitness :

   The Acute Effects of Combined Static and Dynamic Stretch Protocols on Fitness Performances in Soccer Players

   .5 رتبه نخست مقالات علمی از دیدگاه پایگاه اطلاعات علمی BioMedLib برای مقاله:

   Acute effect of static and dynamic stretching on hip dynamic range of motion during instep kicking in professional soccer players.

   .6 رتبه نخست مقالات علمی از دیدگاه پایگاه اطلاعات علمی BioMedLib برای مقاله:

   Biomechanical responses of thigh and lower leg during 10 consecutive soccer instep kicks.

   .7 احراز رتبه نخبگی 1611

   .1 قهرمانی مسابقات ربوکاپ 1616

   .3 شاگرد اول کارشناسی ارشد 1616

   .13 شاگرد اول کارشناسی 1619

   جوایز و افتخارات ورزشی

   .1 قهرمانی سوپرجام کاپ MASUM به عنوان سرمربی تیم UMFC مالزی، 2333

   .2 مقام اول در دور اول و مقام سوم لیگ برتر استان کرمان به عنوان سرمربی تیم پاس کرمان، 1619

   .6 مقام چهارمی لیگ اول دانشجویی به عنوان بازیکن تیم دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1616

   .9 قهرمانی لیگ دو دانشجویی به عنوان بازیکن تیم دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1612

   .5 مقام تیم اخلاق در تورنومنت بین المللی دهه فجر در اوکراین به عنوان سرمربی تیم فوتبال مدرسه جمهوری اسلامی ایران 11

   .6 مقام دوم مسابقات امید به عنوان بازیکن تیم صنعت مس کرمان، 1613

   .7 مقام سوم مسابقات جوانان به عنوان بازیکن تیم صنعت مس کرمان، 1673

   مقالات پژوهشی ) ISI )

   1. Amiri-Khorasani M, Seyfadini MR, Mohammadipour F. (2016) Knee Biomechanical responses during Countermovement Jump after Post Activation Potentiation in professional female Basketball players. Journal of Sport Medicine and Physical Fitness (ISI & SCOPUS Cited Publication), in press

   .2 ناصری روحانی محمدعلی، محمدتقی امیری خراسانی، محمدرضا امیرسیفالدینی ) 1931 ( تأثیر سطح ناپایدار پای تکیهگاه بر کینماتیک

   شوت رویپای بازیکنان فوتبال. پژوهش در طب ورزشی و فناوری؛ )علمی پژوهشی و ISC (، در نوبت چاپ.

   .9 پاکروان فائزه، محمدتقی امیری خراسانی، محمدرضا امیرسیفالدینی ) 1931 ( تأثیر نسبت طول اندام تحتانی بر روی کینماتیک چرخهی

   کشش انقباض در اجرای پرش ضدحرکت در بین دانشجویان تربیتبدنی دختر. پژوهش در توانبخشی ورزشی)علمی پژوهشی و - ISC ؛)

   - 13 53 :)5(9

   4. Amiri-Khorasani M, Kellis F. (2015) Acute Effects of Different Agonist and Antagonist Stretching Arrangements on Static and Dynamic Range of Motion. Asian Journal of Sports Medicine (SCOPUS & ISC Cited Publication), 6(4): 1 -6.

   .5 امیری خراسانی محمدتقی، مقربی منظری منصوره. ) 1932 ( اثر روشهای مختلف کششی در طول گرم کردن بر تعادل ایستا و پویای دانشجویان

   تربیت بدنی دختر. . پژوهش در علوم توانبخشی )علمی پژوهشی و ISC - .132 131 :)5(11 ؛)

   6. Amiri-Khorasani M. (2015) Acute Effects of Different Stretching Methods on Static and Dynamic

   5

   Balance in Female Soccer Players. International Journal of Therapy and Rehabilitation (ISI & SCOPUS Cited Publication) 22(2): 68-73.

   7. Amiri-Khorasani M, Ferdinand R. (2014) Kinematics Assessment of Soccer Instep Kicking in Less and More Experienced Players; Between Different Acute Stretching Methods. Sports Technology (ISI Cited Publication) 10(2).

   .3 امیری خراسانی محمدتقی ) 1939 ( مقایسه حداکثر سرعت زاویهای و گشتاور مفاصل پایین تنه در طول شوتهای روی پای متوالی فوتبال.

   پژوهش در طب ورزشی و فناوری؛ )علمی پژوهشی و ISC - .13 11 )22(1 ،)

   .3 امیری خراسانی محمدتقی، مقربی منظری ) منصوره. ) 1932 اثر سطوح مختلف فعالیت ورزشی بر تعادل ا یستا و پویای پای برتر و غیربرتر

   زنان. پژوهش در علوم 1133 1133 )علمی پژوهشی و - :)3( توانبخشی 3 ISC .)

   .11 سالاری اسکر مختار، زارع زاده مهشید، امیری خراسانی ) محمدتقی ) 1932 تاثیر دوازده هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر تعادل پویای

   پسران کم توان ذهنی 11 تا 11 سال. پژوهش در علوم 193 151 )علمی پژوهشی و - :)1( توانبخشی 11 ISC .)

   11. Amiri-Khorasani M, Kellis F. (2013) Static vs. Dynamic Acute Stretching Effect on Quadriceps Muscle Activity during Soccer Instep Kicking. Journal of Human Kinetics (ISI & SCOPUS Cited Publication), 38: 37 -47.

   12. Amiri-Khorasani M, Sotoodeh V. (2013) The Acute Effects of Combined Static and Dynamic Stretch Protocols on Fitness Performances in Soccer Players, Journal of Sport Medicine and Physical Fitness (ISI & SCOPUS Cited Publication), 53(5): 559 -65.

   13. Amiri-Khorasani M. (2013) Kinematics Analysis: The Acute Effect of Different Stretching Methods on Dynamic Range of Motion of Lower Extremity Joints during Soccer Instep Kicking, International Journal of Performance Analysis in Sport (ISI & SCOPUS Cited Publication), 13(1): 190-199.

   14. Amiri-Khorasani M, Fattahi, A. (2013) Acute Effect of Different Dynamic Stretching Methods on Anaerobic Performances in Soccer Players. Iranian Journal of Physical Activity and Health (ISC Cited Publication), 4(1): 17-22.

   15. Zaredeh- Mehrizi A, Aminai M, Amiri-Khorasani M. (2013) Effects of Traditional and Cluster Resistance Training on Explosive Power in Soccer Players. Iranian Journal of Physical Activity and Health (ISC Cited Publication), 4(1): 51-56.

   16. Molaei M, Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Acute Effects of Different Stretching Method on High-Speed Motor Capacities in Soccer Players. International Journal of Applied Exercise Physiology (ISC Cited Publication), 13(1): 190-199.

   17. Amiri-Khorasani M, Sarafrazi S, Riyahi-Malayeri S, Sotoodeh V. (2012) Kinematics Analyses Related to Stretch Shortening Cycle during Soccer Instep Kicking after Different Acute Stretching. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI & SCOPUS Cited Publication), 26(11), 3010-3017.

   18. Sarafrazi S, Bt.Abdulah R, Amiri-Khorasani M. (2012) Kinematics Analysis of Hip and Knee Angles during Landing after Imagery in Females. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI & SCOPUS Cited Publication), 26(9), 23562363.

   19. Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Kinematics Analysis of Lower Extremity Joints During Side Step Cutting Maneuver Related to Anterior Cruciate Ligament Injury in Soccer Players, World Journal of Sport Sciences (ISC Cited Publication), 7 (3): 145-148.

   20. Fattahi, A, Amiri-Khorasani M. (2012) Acute Effect of Different Stretching Methods on Power and Agility Performances in Different Soccer Positions World Journal of Sport Sciences (ISC Cited Publication), 7 (3): 140-144.

   21. Shojaei M, Amiri-Khorasani M. (2012) Effects of Gender on Kinematics of Landing Related to Anterior Cruciate Ligament Injury in Different Soccer Positions, International Journal of Sport Studies (ISC Cited Publication) 2(11), 542- 546.

   22. Fattahi, A, Amiri-Khorasani M. (2012) Effects of static and dynamic stretching during Warm-up on vertical jump in Soccer players, International Journal of Sport Studies (ISC Cited Publication) 2(10), 484- 488.

   23. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Kinematics Analysis: Number of Trials Necessary to Achieve Performance Stability during Soccer Instep Kicking. Journal of Human Kinetics (ISI & SCOPUS Cited Publication), 23, 1520.

   6

   24. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Electromyography Assessments of the Vastus Medialis Muscle during Soccer Instep Kicking between Dynamic and Static Stretching. Journal of Human Kinetic (ISI & SCOPUS Cited Publication), 24, 35-42.

   25. Amiri-Khorasani M, Sahebozamani M, Tabrizi KG, Yusof A. (2010) Acute Effect of Different Stretching Methods on Illinois Agility Test in Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI & SCOPUS Cited Publication) 24(10), 2698-2704.

   26. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Biomechanical Responses of Thigh and Lower Leg during 10 Consecutive Soccer Instep Kicks. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI & SCOPUS Cited Publication), 25(6): 1647-1652.

   27. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2010) Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Hip Dynamic Range of Motion (DROM) during Instep Kicking in Professional Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research (ISI & SCOPUS Cited Publication), 25(4): 1177-1181.

   28. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Biomechanical Responses of Instep Kick between Different Positions in Professional Soccer Players, Journal of Human Kinetics (ISI & SCOPUS Cited Publication), 22, 2128. مقالات پژوهشی )همایش های ملی و بین المللی(

   .1 ناصری روحانی محمد، امیری خراسانی محمدتقی ) 1932 ( مقایسه زاویه والگوس زانو، بین فرود با پای برهنه بر روی سطوح باثبات و بیثبات در

   فوتبالیستهای مبتدی. سومین کنگره ملی دانشجویی افقهای نوین در علوم توانبخشی.

   .2 فتاحی عباس، امیری خراسانی محمدتقی ) 1932 ( اثر روشهای مختلف کششی در طول گرم کردن بر توان و چابکی دانشجویان تربیت بدنی پسر.

   همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی.

   .9 ناصری روحانی محمد، امیری خراسانی محمدتقی ) 1932 ( مقایسه تعادل و میزان جایجایی زاویهای ران در پای برتر و غیربرتر در شوت فوتبال، بر

   روی دو سطح با ثبات و بیثبات. کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا. –

   .1 سالاری اسکر مختار، زارع زاده مهشید، امیری خراسانی محمدتقی ) 1932 ( مقایسه تعادل ایستا و پویای دانشآموزان عادی و کم توان ذهنی 11

   تا 12 ساله در دو صفحه فرونتال و ساجیتال. کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا. –

   5. MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) The assessment of entrepreneurial attitude in football clubs' manager of Iran. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.

   6. Ajorlou M, MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) Evaluation of the place element from sport marketing-mix elements in football pro-league of Iran & comparing it with South Korea &Japan pro-league. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.

   7. Ajorlou M, MohammadKazemi R, Amiri-Khorasani M. (2012) The comparative study of promotion element among marketing-mix elements in football pro-league of Iran & comparing it with South Korea &Japan pro-league. 3RD WORLD CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCCER.

   8. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2011) The Role of Different Positions on Lower Extremity Kinematics During Soccer Instep Kicking. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.

   9. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y, Sarafrazi S, Abdolhamid Daneshjoo. (2011) Injury prevention: Acute effect of diifeferent stretching on DROM during soccer instep kicking. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.

   10. Amiri-Khorasani M, Osman NA, MohammadKazemi R, Riyahi, S, Ashril Y. (2011) Kinematic Analysis related stretch shortening cycle during soccer instep kicking after different acute stretching. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.

   11. Amiri-Khorasani M, Osman NA, MohammadKazemi R, Ashril Y. (2011) Electromyography assessment of the knee extensor during soccer instep kicking between acute of static and dynamic stretching. 4th AFC CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.

   12. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2011) Electromyography Assessment of the Knee Extensor during Soccer Instep Kicking Between Acute Of Static and Dynamic Stretching. 4th AFC

   7

   CONFERENCE ON SCIENCE AND FOOTBALL MEDICINE.

   13. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Acute Effect Of Static And Dynamic Stretching On Kinematics Of Lower Extremity During Instep Kicking In Professional Soccer Players. Proceedings of 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.

   14. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Kinematics Analysis During 10 Consecutive Instep Kicks In Soccer. 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference.

   15. Amiri-Khorasani M, Osman NA, Ashril Y. (2009) Acute Effect of Different Stretching on Hip Range of Motion during Instep Kicking In Professional Soccer Players. The International Congress of Science and Football. داوری مقالات تخصصی

   طب توانبخشی )علمی پژوهشی و - ISC )

   پژوهش در طب ورزشی و فناوری )علمی پژوهشی و - ISC )

   Journal of Physical Education and Sport Management (JPESM)

   European Journal of Sports Science (EJSS) (ISI Cited Publication)

   Educational Research Journal (ERJ)

   Journal of Rehabilitation Research & Development (JRRD) (ISI Cited Publication)

   International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) (SCOPUS Cited Publication)

   PLoS Medicine (ISI Cited Publication) پروژه های تحقیقی

   .1 ) ورزش حرفه ای و روش های درآمدزایی بعنوان بنگاه اقتصادی، باشگاه های فوتبال تراکتور سازی و فجر سپاسی ) 1931

   .2 ) بررسی ایستگاه های تندرستی شهر کرمان و نجوه جذب بیشتر افراد عادی، اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان ) 1931

   .9 ) بررسی پایداری ایستا و پویا در بین دوچرخه سواران حرفه ای استان کرمان، اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان ) 1931

   .1 ) اثر روشهای کششی مختلف پویابر چابکی و توان بازیکنان فوتبال، دانشگاه آزاد، واحد بافق ) 1931

   .5 ) اثر روشهای مختلف کششی در طول گرم کردن بر قبلیتهای جسمانی بازیکنان فوتبال، دانشگاه آزاد، واحد زرند ) 1931

   .1 تجزیه و تجلیل بیومکانیکی آسیب ACL بعد از حرکت فرود از پرش و مانور برشی در بین بازیکنان فونبال مرد و زن استان کرمان، دانشگاه

   ) آزاد، واحد بردسیر ) 1931

   پایاننامه های راهنمایی شده

   .1 حاجحسینپور، مهدیه. تأثیر نسبت ساقی رانی بر رفتار کینماتیکی مفصل زانو در اجرای پرش ضدحرکت دانشجویان دختر تربیت بدنی

   دانشگاه آزاد کرمان. 1931 )استاد راهنما(

   .2 آریانسب، حسین، مقایسه رفتار کینماتیکی مفصل زانو در طول پرش ضد حرکت بازیکنان فوتبال مرد در بین سطوح مختلف، 1931 )استاد

   مشاور(

   .9 پاکروان، فائزه. رابطه نسبت طول تحتانی با چرخه کشش انقباض دختران دانشجوی تربیت بدنی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر -

   کرمان، 1939 )استاد راهنما(

   .1 ناصری روحانی، محمد. تأثیر سطح بیثبات پای تکیهگاه بر کینماتیک پای ضربه بازیکنان فوتبال، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر

   کرمان، 1939 )استاد راهنما(

   .5 شریفی، نجمه. تأثیر خستگی بر کینماتیک زانوی ضربدری در طول پرش ضدحرکت دانشجویان دختر تربیتبدنی، کارشناسی ارشد، دانشگاه

   شهید باهنر کرمان، 1939 )استاد مشاور(

   .1 رضایی، رقیه. مقایسه اثر دویدن بر روی تریدمیل و آسفالت بر افت استخوان ناویکولار در دختران سنین 21 تا 22 سال، کارشناسی ارشد،

   دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1939 )استاد مشاور(

   .3 زارعزاده، علیاصغر. مقایسه تمرینات مقاومتی متداول، کلاستر و کلاستر موجی و اثر آنها بر قدرت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال،

   کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1932 )استاد مشاور(

   .3 سالاری اسکر، مختار. تاثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر 11 تا 11 سال کم - توان ذهنی، کارشناسی

   8

   ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1932 )استاد مشاور(

   .3 ایمانیزاده، سعید. تأثیر خستگی عملکردی ویژه فوتبال بر کینماتیک اندام تحتانی در هنگام فرود، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر

   کرمان، 1932 )استاد مشاور(

   کتاب

   .1 اساس الکترومیوگرافی )ترجمه(؛ جهاد دانشگاهی ) 1635 ، تحت چاپ(

   .2 ) استعدادیابی و استعدادپروری در فوتبال )تألیف(، نشر پژوهشگران دانشگاهی ) 1636

   .6 ) بیومکانیک سیستم عضلانی اسکلتی )تألیف و ترجمه(، انتشارات فرهیختگان دانشگاه ) 1636

   .9 ) کفش و سلامتی )گرداوری(، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف ) 1636

   .5 ) زبان تخصصی در بیومکانیک ورزشی )گرداوری(، انتشارات دانشگاهی فرهمند ) 1636

   .6 ) زبان تخصصی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی )گرداوری(، نشر پژوهشگران دانشگاهی ) 1636

   .7 ) آناتومی سیستم عضلانی اسکلتی )تألیف و ترجمه(، نشر پژوهشگران دانشگاهی ) 1636

   .1 ) علوم زیستی در فوتبال )گرداوری(، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف ) 1636

   .3 ) علوم رفتاری و اجتماعی در فوتبال )گرداوری(، انتشارات فرهیختگان دانشگاه ) 1636

   .13 ) بیومکانیک ورزشی )ترجمه(، انتشارات پژوهشی نوآوران شریف ) 1636

   .11 ) بیومکانیک عضلات اسکلتی )ترجمه(؛ جهاد دانشگاهی ) 1636

   .12 ) اسلام و رشتههای ورزشی )گرداوری(، انتشارات فرهیختگان دانشگاه ) 1636

   .16 ) ورزش و تندرستی از منظر اسلام )گرداوری(، انتشارات فرهیختگان دانشگاه ) 1636

   .01 ) آناتومی فوتبال )تألیف و ترجمه(، انتشارات سیمین ) 1632

   اخبار مرتبط
کرمان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 381,976
تعداد بازدید امروز : 133
تعداد بازدید دیروز : 710
آخرین به روزرسانی : 1397/09/22
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.